02
مرداد

مشخصات پانل

  • ابعاد پانل ۱۳۰×۲۳۰ سانتیمتر یا ۱۰۰×۳۰۰ سانتیمتر
  • حدود ۳ مترمربع
  • ضخامت پانل 5-٣ میلیمتر می باشد
  • برجستگی سطح پانل از سطح دیوار ۷-۳ سانتیمتر
  • وزن هر پانل از 9 الی 20 کیلوگرم می رسد