Process

Manages Process

12
آگوست

انتخاب پانل

انتخاب می تواند از مراحل زیر صورت پذیرد: حضوری مراجعه به نمایندگیها و مراکز فروش عضویت در کانلهای تلگرام ، اینستا گرام ، پینترست و واتس آپ ما گالری...

ادامه مطلب
12
آگوست

ثبت سفارش

جهت ثبت سفارش پانل دیوارپوش می توان از روشهای زیر اقدام نمود تماس مسقیم و تلفنی ثبت سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ ازطریق نمایندگی و عامل فروش...

ادامه مطلب
12
آگوست

اجرا

هماهنگی با پرسنل مجرب جهت نصب و رنگ  پانل دیوارپوش ارسالی شرایط نصب توسط پرسنل::

ادامه مطلب