اسید
14
اکتبر

هاردنر ، اسیدپروکسی

اسید پراکسید چیست؟
از اسید پراکساید بعنوان خشک کن و جهت کیوراسیون انواع رزین ها و ژلکوتهای پلی استر ، وینیل استر و … در صنعت کامپوزیت و فایبرگلاس استفاده می گردد.
پراکسیدهای آلی (در صنعت با نام اسید شناخته میشوند) دسته ای پرمصرف ازکاتالیزورها هستند که برای پخت پلی استرها و وینیل استرها مورد استفاده قرار میگیرند.
اسید پراکساید (متیل اتیل کتون پراکسید) کاتالیزوری بسیار رایج در صنعت کامپوزیت است .
اسید پراکساید به صورت محلول عرضه شده و جهت پخت محیطی مورد استفاده قرار میگیرد.